تاریخچه اتاق داوری

به موجب تصمیم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان مبنی بر تشکیل اتاق داوری کانون، درخواست صدور مجوز تاسیس اتاق داوری طی نامه ای به معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان تقدیم گردید که متعاقب پیگیری های به عمل آمده در نهایت مجوز تشکیل اتاق داوری مورخ 1/02/99 توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان به شماره 391/ض/ح صادر و در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ «اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان» با حضور جناب آقای دکتر اقایی معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان ،موسسین اتاق داوری و هیات مدیره کانون وکلا در محل کانون افتتاح گردید.
موسسین اتاق داوری آقایان دکتر محمدرضا نظری نژاد، حسن صدر ممتاز، داوود وکیل پور، سید حسن سجادی، امیر تقی پور، کاوه امیر رضوانی، حسن محمدی می باشند که در راستای اداره امور اتاق داوری اختیارات خود را به اعضای کمیسیون داوری تفویض نمودند.
اعضای کمیسیون داوری، توسط هیات مدیره کانون انتخاب و در جلسه مورخ 18/03/99 معرفی گردیدند که متشکل از آقایان سید حسن سجادی، شاپور یوسف پور آذر، کاوه امیر رضوانی و حسن محمدی و خانم نورا احسانگر هستند.
کمیسیون داوری پس از تشکیل با برگزاری چندین جلسه نسبت به تدوین اساسنامه و آیین نامه های مربوطه اقدام و مراتب را جهت تصویب به هیات مدیره ارسال نمودند که نهایتا به تصویب رسیدند.
متعاقب تائید اساسنامه و آئین نامه مربوطه توسط هیات مدیره، کمیسیون داوری از بین وکلای عضو کانون وکلای دادگستری گیلان، ۶۳ نفر از همکاران وکیل با سابقه حداقل 10 سال را به عنوان داوران اتاق داوری کانون انتخاب و به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان تعرفه نمودند که پس از طی مراحل گزینش و احراز صلاحیت مورد تایید قرار گرفتند.