اطلاعیه

بنام خدا

باطلاع کلیه همکاران محترم عضو کانون وکلای دادگستری گیلان میرسد، آقای بیژن دوستدار قاضي سابق شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گيلان ، از کانون وکلای دادگستری گیلان تقاضای پروانه وکالت نموده اند. مراتب جهت ملاحظه همکاران و هرگونه اظهارنظر به اطلاع میرسد.  

(( روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان ))