فراخوان

کمیسیون ورزش کانون وکلای دادگستری گیلان از بانوان همکار دعوت می نماید در صورت تمایل به بازی در تیم والیبال بانوان، مراتب آمادگی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۵ به کانون اعلام فرمایند.