اسامی پذيرفته گان سال 1398 (فقط سمهيه آزاد)

1- به ترتيب رتبه

سهميه آزاد

1-مجيد اسماعيل زاده سالستانی
2- سوزان رجبی
3- امير فاميل زوارجلالی
4- سيدرحمان ميرتقدس
5- سيدمهدی نيک فلاح
6- رضا قديمی خو
7- محدثه محمدی پشته
8- محمدرضا سروری
9- علی اخلاقی کاسانی
10- شبنم دلير
11- ضياالدين پورتقی لسکوکلايه
12- مصطفی کريمی نژاد ديزبنی
13- رزا حاتمی
14- متين مهرسيمای صومعه سرایی
15- مريم بيکی
16- حسين رمزی زاده
17- مجتبی زارع نژاد طالمی
18- فاطمه عليپورمقدم
19- محمود لوائی ندامانی
20- فاطمه عاشوری اميردهنده
21- طيبه اسدی امين آبادی
22- عباس فريدپرچين سفلی
23- هديه ميرزائی کتک لاهيجانی
24- زهرا حبيبی ارباستان
25- امين مصطفوی گلوندانی
26- مريم صفر محمدزاده
27- اشکان دژآباد
28- فتانه معصوم زاده
29- مهيار اقبالی
30- ستايش حاجی سبحانی
31- مينا نيک کار
32- سميه حسن زاده ماچيانی
33- سعيده نيکدخت
34- امير عاشوری
35- متين نيکخواه
36- حسن عشوری
37- سهيل خيراب
38- ميترا ميرزایی
39- مجتبی رفيعی فلاح آبادی
40- ايناز درای
41- معصومه زحمت کش بارکوسرایی
42- خدیجه رحمانيان
43- رضا زحمت کش سوستانی
44- اطهر امامی شیجانی
45- سید احسان بدرخواهان
46- محسن علی نژاد
47- علی ضياپور
48- نيما بهزادنيا
49- منصوره رضایی
50- نغمه ناهيدی
51- زينب شيخ الاسلامی
52- فرزاد بهرامی
53- بهزاد فلاح
54- آيدا خزانی
55- محمدرضا سيف الهی
56- سوزان خليلی اولم
57- امين يوسفی
58- رحيمه حسين پور
59- مهشيد گلشنی حسن کياده
60- الهه ايمانی تمرين
61- روزبه تيغ نورد
62- محمد قربان زاده هريس
63- فهيمه قانع کياکلايه

مدارك مورد نياز برای ثبت نام :

۱- اصل شناسنامه و دو سری فتوكپي مصدق آن ( تمام صفحات )
۲- اصل كارت ملي و دو سری فتوكپي مصدق آن
۳- اصل كارت پايان خدمت و فتوكپي مصدق آن (براي آقايان )
۴- اصل دانشنامه ليسانس و دو سری فتوكپي مصدق آن
۵- شش قطعه عكس ۴×۶ و شش قطعه عكس ۴×۳ (الزاماْ براي آقايان با كت و زمينه سفيد)
بدينوسيله از پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۹8 دعوت بعمل مي آيد از روز سه شنبه مورخ 1/11/98 - با در دست داشتن مدارك ثبت نام - جهت ثبت نام به دفتر كانون وكلاي دادگستري گيلان به نشاني : رشت - فلكه لاكاني - ابتدای خيابان آيت اله رودباري - كوچه ليفكوهي مراجعه نمايند .

زمان ثبت نام :
از رتبه 1 الی 10 سه شنبه 1/11/98
از رتبه 11 الی 20 چهارشنبه 2/11/98
از رتبه 21 الی 30 پنجشنبه 3/11/98
از رتبه 31 الی 40 شنبه 5/11/98
از رتبه 41 الی 50 يکشنبه 6/11/98
از رتبه 51 الی 60 دوشنبه 7/11/98
از رتبه 61 الی 63 سه شنبه 8/11/98

هيات مديره كانون وكلاي دادگستري گيلان