اطلاعيه: قابل توجه كارآموزان واجد شرايط اختبارِ ورودي سال ١٣٩٦

اطلاعیه بدین وسیله به اطلاع کارآموزان ورودی 1396 میرساند:

محل برگزاری اختبار کتبی در نشانی: رشت،بلوار حافظ،خیابان ملت،روبروی ضلع غربی پارک شهر، پردیس دانشگاه گیلان میباشد. جز در مورد دروس آيين دادرسی مدنی، آيين دادرسی کیفری و قانون وکالت، استفاده از کتاب قانون بدون حاشیه نویسی در مورد ساير دروس شامل ثبت و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزا و حقوق مدنی مجاز میباشد.