اطلاعیه کمیسیون کارآموزی شماره ۱ کانون وکلای دادگستری گیلان در رابطه با تغییر برنامه زمانی آزمون اختبار شفاهی کارآموزان محترم وکالت ورودی ۱۳۹۶:

با توجه به وضعیت نامساعد و مختل شدن امکان عبور و مرور ناشی از بارش برف، بدین وسیله اصلاحیه زمان برگزاری آزمون اختبار شفاهی به آگاهی می‌رسد :

آزمون اختبار شفاهی دروس حقوق مدنی و آئین دادرسی مدنی، قانون وکالت از روز چهارشنبه مورخ ۲۳ بهمن ماه به روز چهارشنبه مورخ ۳۰ بهمن ماه ساعت ۹ صبح الی ۱۶ عصر تغییر یافته است.

آزمون اختبار شفاهی دروس حقوق تجارت و حقوق ثبت، امورحسبی از روز پنجشنبه مورخ ۲۴ بهمن ماه به روز پنجشنبه مورخ ۱ اسفند ماه ساعت ۹ صبح الی ۱۶ عصر تغییر یافته است.

آزمون اختبار شفاهی دروس آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا از روز جمعه مورخ ۲۵بهمن ماه به روز جمعه مورخ ۲ اسفند ماه ساعت ۹ صبح الی ۱۶ عصر تغییر یافته است.