اسامی پذيرفته شدگان سال 1398 ( سهميه ايثارگران )

به ترتيب رتبه

 

1- قاسم پورجعفری پشتری

2-سهند نوعی

3- حامد مرشدی ماجلان

4- ميثم ابراهيم زاده

5- مينا سيفی

6-مصطفی قنبری آزادپاشاکی

7-مرضيه ابراهيم زاده

8-عليرضا سحرخيزکلاشمی

9-فاطمه رنجبر

10- پدرام کشاورز رودپيشی

11-اميررضا حقيقت خواه نخست

12-هانيه بشردوست سياهمرد

13-شهرام سلامی

14-محمود ايران عقيده

15-امير گلچين

16-عباس خليفی مصطفالو

17-سجاد حسن نيا

18-محمد مرادی رودپشتی

19-حسين مهدی لو

20-سکينه ارشدی

21-حسام پوراحمدی

22-محمدمهدی بهارمست حسين آبادی

23-حامد مرادی سيزکوهی

24-فائزه فلاح پناه

25-محمد رستمی

26- مهدی کاظم پور دهکائی

27- رضا نجفی

 

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام :

 

۱- اصل شناسنامه و دو سری فتوكپي مصدق آن ( تمام صفحات )

۲- اصل كارت ملي و دو سری فتوكپي مصدق آن

۳- اصل كارت پايان خدمت و فتوكپي مصدق آن (براي آقايان )

۴- اصل دانشنامه ليسانس و دو سری فتوكپي مصدق آن

۵- شش قطعه عكس ۴×۶ و شش قطعه عكس ۴×۳ (الزاماْ براي آقايان با كت و زمينه سفيد)

۶- اصل گواهي استفاده از سهميه ايثارگري مخصوص ايثارگران (يا ارائه اصل و كپي كارت حضور داوطلبانه در جبهه , جانبازي, آزادگي و شاهد).

 

بدينوسيله از پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۹8 (سهميه ايثارگران) دعوت بعمل مي آيد از روز دوشنبه مورخ 28/11/98 - با در دست داشتن مدارك ثبت نام - جهت ثبت نام به دفتر كانون وكلاي دادگستري گيلان به نشاني : رشت - فلكه لاكاني - ابتدای خيابان آيت اله رودباري - كوچه ليفكوهي مراجعه نمايند .

 

زمان ثبت نام :

از رتبه 1 الی 13  دوشنبه 28/11/98

از رتبه 14 الی 27 سه شنبه 29/11/98

 

هيات مديره كانون وكلاي دادگستري گيلان