تغییر عنوان معاونت حقوقی قوه قضاییه به «معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه»

تغییر عنوان معاونت حقوقی قوه قضاییه به «معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه»

با تصویب تشکیلات جدید معاونت حقوقی، عنوان معاونت حقوقی قوه قضاییه به طور رسمی به «معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه» تغییر یافت.

به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی قوه قضاییه، در پی تصویب تغییرات پیشنهادی در چارت تشکیلاتی این معاونت و الحاق وظیفه «پیگیری لوایح تدوین شده در مراجع قانونی» به آن، از این پس معاونت نامبرده تحت عنوان «معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه» به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.

شایان ذکر است با تصویب و اجرای تشکیلات جدید معاونت حقوقی و امور مجلس، علاوه بر الحاق «دفتر تحقیقات فقهی و حقوقی (قم)»، تکالیفی نظیر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر پژوهشگاه قوه قضاییه و سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و همچنین سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور روزنامه رسمی نیز بر عهده این معاونت نهاده شده است.