برگزاری همايش ملی بازخوانی انديشه های استاد اميرناصر كاتوزيان در حقوق عمومی توسط معاونت حقوقی رئيس جمهور

برای داشتن اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرايط و ضوابط ارسال مقالات، به وبسايت اين معاونت به نشانی زير مراجعه نماييد:

http://www.lvp.ir/Portal/Home/

روابط عمومی اتحاديه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران