الزام قانونی کانون‌های وکلا به اعطای گواهی وکالت تخصصی


الزام قانونی کانون‌های وکلا به اعطای گواهی وکالت تخصصی

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری در یادداشتی به موضوع "الزام قانونی کانون‌های وکلاء به اعطای گواهی وکالت تخصصی و نقش مستقیم آن بر بهبود معیشت و توان علمی وکلاء" پرداخت.

 متن یادداشت حیدر حسن زاده در این باره به شرح زیر است:

یکی از دغدغه‌ها و آرزوهای کهن جامعه وکالت، سوق دادن کانون‌های وکلا به اعطای گواهینامه‌های وکالت تخصصی و تخصصی نمودن حرفه وکالت بوده است ولی متاسفانه کانون‌های وکلا بعلت عدم داشتن مجوز قانونی، از اعطای چنین گواهی‌هایی  خودداری نموده‌اند ولی خوشبختانه این نقیصه قانونی طبق تبصره ماده ۲۲ آیین نامه جدید تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۹/ ۱/ ۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضائیه برطرف گردید. طبق تبصره ماده ۲۲ آیین نامه مزبور، کانون های وکلاء مجاز به صدور گواهی وکالت تخصصی برای وکلاء شده اند. به زعم بنده هر چند در تبصره ماده ۲۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله صراحتا به تکلیف وکلاء به صدور گواهی وکالت تخصصی اشاره نشده و نوعی اختیار در صدور یا عدم صدور گواهی وکالت تخصصی توسط کانون‌های وکلا مستفاد می شود ولی بایستی گفت به دلایل ذیل کانون های وکلاء مکلف به صدور گواهی‌های وکالت تخصصی بوده و تمامی کانون ها از جمله کانون مرکز در آینده نزدیک بایستی مقدمات صدور گواهی های وکالت تخصصی را تهیه و تصویب نمایند:

۱-شأن  قانونگذاری و آیین نامه نویسی ایجاب می کند که مقرراتی وضع شود که لازم الاجرا باشد لذا حکم مندرج در تبصره ماده ۲۲ جنبه الزامی و اجرایی دارد.

۲-عبارت «در صورتی که کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی برای وکلاء صادر کند به حق الوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی،۱۰ درصد افزوده می شود» به معنای اختیاری بودن صدور گواهی وکالت تخصصی نیست بلکه به این معنا است که اگر وکیلی دارای تخصص بود و این گواهی تخصصی را اخذ نمود، به حق الوکاله آنان ۱۰ درصد اضافه شود لذا کانون‌های وکلاء مکلفند بسترهای لازم را برای اعطای گواهی وکالت تخصصی آماده نموده و وکلایی که صلاحیت تخصصی را دارند می توانند این گواهی را از کانون مربوطه اخذ نمایند لذا اعطای وکالت تخصصی از طرف کانون‌ها اجباری بوده ولی داشتن این تخصص و گرفتن آنها برای وکلا فعلا اجباری نیست.

۳-طبق مفاد نظام نامه سامان دهی و تعیین شیوه های معرفی و اطلاع رسانی وکلای دادگستری و موسسه های حقوقی مجاز مصوب ۱/ ۵/ ۹۸ هیات مدیره کانون مرکز و مخصوصا ماده ۶ این نظام نامه، وکلای دادگستری مجاز به تعرفه و تبلیغ تخصص خود طبق مفاد این نظامنامه شده اند لذا تبصره ماده ۲۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله  مهر تاییدی بر الزام کانون های وکلاء برای صدور گواهی وکالت تخصصی است.

۴-از آنجا که طبق بند ه ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری، یکی از وظایف کانون وکلا فراهم نمودن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا می باشد و از سوی دیگر تخصصی نمودن وکالت یکی از راهکارهای اصلی پیشرفت علمی و عملی وکلا است لذا صدور گواهی‌های وکالت تخصصی نوعی الزام قانونی ناشی از بند ه ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نیز می باشد.

در پایان بایستی معروض داشت که تخصصی شدن وکالت و صدور گواهی وکالت تخصصی موجب بهبود معیشت وکلا و دارندگان تخصص‌های حقوقی مربوطه خواهد بود و از سوی دیگر موجب ارائه خدمات حقوقی مناسب به شهروندان می شود و کسب تخصص‌های حقوقی موجب ارتقاء دانش علمی و عملی وکلاء نیز خواهد گردید. بدیهی است که وکیلی که دارای تخصص یا تخصص‌های حقوقی بوده و امکان اطلاع رسانی این تخصص ها رو داشته باشد، مطمئنا از لحاظ معیشتی و کسب در آمد  وکالتی وضعیت بهتری نسبت به سایر وکلا که چنین تخصص‌هایی را ندارند، خواهد داشت. البته با توجه به تخصصی شدن دعاوی و ایجاد مجتمع‌های قضایی تخصصی، تخصصی شدن حرفه وکالت امری بدیهی و ضروری است.

ایسنا