دلایل بلاتکلیفی کمیسیون حقوقی با گذشت دو ماه از آغاز مجلس یازدهم از زبان نوروزی

1216551
57525663

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان با انتقاد از اینکه مدت ها از آغاز به کار مجلس یازدهم گذشته اما هنوز تکلیف کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مشخص نشده است از کم توجهی هیات رییسه مجلس نسبت به این امر انتقاد کرد و گفت: کمیسیونی که می تواند قوانین کارگشا مصوب کند کمیسیون حقوقی و قضایی است ولی متاسفانه هیات رییسه مجلس به این موضوع کم توجهی می کند.

حسن نوروزی با اشاره به وضعیت نامشخص کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: دلیل عدم رای آوردن موضوع اصلاح ماده ۳۸ آیین نامه داخلی مجلس در جلسه چهارشنبه مجلس این بود که این طرح را مقداری عظیم دیده بودند؛ به گونه ای که هیات رییسه اختیار داشته باشد تعداد اعضای پنج کمیسیون را از ۲۳ عضو افزایش و یا از ۱۹ عضو کاهش دهد، در واقع آقایان نمی خواستند مشکل کمیسیون حقوقی و قضایی را حل کنند بلکه می خواستند مشکل آن چند نفری را حل کنند که می خواستند به کمیسیون امنیت ملی بروند؛ به همین دلیل مجلس متوجه این موضوع شد و  به این طرح رای نداد.

وی افزود: ولی بعد از آن ما طرحی را در نظر گرفتیم تا مجلس بتواند یک بار تعداد اعضای کمیسیون را کاهش دهد، برای مثال در مجلس دهم هم کمیسیون حقوقی و قضایی دارای ۱۳ عضو بود، بر همین اساس ما این طرح را ارائه کردیم تا هفته آینده در جلسه مجلس مطرح شود.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان عنوان کرد: یکی از مهم ترین کمیسیون های تخصصی مجلس کمیسیون حقوقی و قضایی است؛ چرا که یکی از قوای سه گانه ما قوه فضاییه است، برای مثال اکنون موضوعاتی همچون مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی فاقد قانون است، بحث مهریه و محکومین مالی جرائم غیرعمد دچار مشکل است، قوانینی مانند قانون مجازات، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی، موضوع وکالت و خیلی دیگر از قوانین نیاز به رسیدگی دارند تا ما بتوانیم مردم را از زندان ها نجات دهیم و روند دادرسی را تسهیل کنیم، از سوی دیگر بسیاری از مباحث از شورای نگهبان بازگشته و نیاز به بررسی و رفع ایرادات دارد.

وی ادامه داد: کمیسیونی که می تواند قوانین کارگشا مصوب کند کمیسیون حقوقی و قضایی است، ولی متاسفانه هیات رییسه مجلس به این موضوع کم توجهی می کند، برای مثال نام برخی را به هیات رییسه مجلس ارائه دادم و این موضوع را مطرح کردم که این افراد حاضر هستند در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عضو بشوند، آقایان می گویند این موضوع را به صورت کتبی از آنها اخذ کنید.

نوروزی تصریح کرد: رییس قوه باید خادم باشد، برنامه ریزی کرده و بتواند افرادی را که می توانند در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عضو بشوند توجیه کند، ولی هیات رییسه ما در اسم هیات رییسه است، خیال می کنند هیات رییسه صرفا به این است که آن بالا بنشینند و تذکر گوش بدهند و مجلس را اداره کنند، هیات رییسه باید توجه بیشتری را به موضوع کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم بیان کرد: اقدامات و درخواست های اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از سوی دستگاه قضا نیز باید مورد توجه باشد، انتظار است هم قوه قضاییه و قوه مقننه مقداری به کمیسیون حقوقی و قضایی توجه بیشتری داشته باشند، نباید به گونه ای باشد که بیش از دو ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم بگذرد ولی هنوز این کمیسیون کار خود را آغاز نکرده باشد، در حالی که بسیاری از نمایندگان در این مجلس پیشنیه قضایی‌ و حقوقی دارند اما حاضر نیستند در این کمیسیون عضو شوند، هیات رییسه و یا قوه قضاییه باید این افراد را توجیه کرده و از آنها بخواهند در این کمیسیون فعالیت کنند.

ایسنا