حقوقدان: تغییر کاربری املاک زراعی بعد از ۳ سال قابل تعقیب نیست

تغییر کاربری املاک زراعی بعد از ۳ سال قابل تعقیب نیست

 یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت که دادستان‌ها مراقب مروز زمان در تغییر کاربری اراضی باشند زیرا پس از گذشت سه سال، دیگر قابل تعقیب نخواهد بود.

ابوذر نصرالهی روز سه شنبه با اشاره به مبحث مروز زمان در تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار کرد: بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه تغییر کاربری املاک زراعی و باغات جرم تعزیری درجه هفت محسوب و قابل تجدیدنظرخواهی شناخته شده و از سوی دیگر برابر بند «ث» ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مرور زمان جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، سه سال است.

وی گفت: بنابراین در صورتی که سه سال از وقوع تغییر کاربری املاک زراعی و باغات گذشته باشد، مشمول مرور زمان شده و در صورت تشکیل پرونده بعد از این مدت، مستحق صدور قرار موقوفی تعقیب است.

این وکیل دادگستری توضیح داد: با فرض این تصور که تغییر کاربری جزء جرایم مستمر است و مرور زمان در آن مصداقی ندارد لازم است به استناد اصل ۱۶۷ قانونی اساسی و اینکه قانونگذار تعریفی از جرم آنی و مستمر و نیز جرم استمرار یافته ارائه نداده، گریزی به نظریه علمای حقوق در ایران و فرانسه داشته باشیم.

وی گفت: پروفسور «گارو» در کتاب مطالعات عملی و نظری در حقوق جزا بعد از تعریف جرم آنی و مستمر، دسته‌ای از جرایم را ذیل عنوان جرایم مداوم (استمرار یافته) طبقه‌بندی می کند و در تبیین این جرم می نویسد: «مثلاْ کسی در شهر بنایی بلندتر از مقدار مقرر در آیین نامه ساختمان شهرداری می‌سازد که این عمل جرم مداوم نامیده می شود». همچنین «گاستون استفانی» در کتاب حقوق جزای عمومی می نویسد: «جرم عملیات ساختمانی بدون پروانه اگر ساختمان شروع شود از لحظه اولین کارها در تمام مدتی که در آن مدت کارها انجام می شود و تا اتمام کامل آن، جرم واقع می شود و هر اقدام ساختمانی اراده ساختن بدون اجازه را را تکرار می کند. بعد از اتمام کارها جرایم، استمرار یافته به نظر می رسند و در مورد ساختمان بدون پروانه جریان مرور زمان دعوی عمومی، از لحظه اتمام عملیات ساختمانی شروع می شود.»

نصرالهی اضافه کرد: استاد دکتر علی آبادی نیز در جلد اول کتاب حقوق جنایی ذیل عنوان ضابطه تشخیص جرم آنی از جرم مستمر نوشته است: «برای تمیز جرم آنی از جرم مستمر لازم است قبلاً جرم مستمر را از جرم دائم تفکیک کرد. جرم دائم(استمرار یافته) ممکن است جرم آنی محسوب شود و در مدت کوتاهی تحقق یابد ولی این خصوصیت را دارد که با وجود خاتمه پذیرفتن عمل جزایی، به طول می انجامد مانند مرتفع کردن دیواری برخلاف مقررات جزایی. ارتکاب چنین جرمی با اینکه در مدت کوتاهی تحقق می‌یابد ممکن است مدتی دوام داشته باشد. مرور زمان جرم دائم از وقتی شروع ‌شود که آن جرم تحقق یافته است.»

این وکیل دادگستری و حقوقدان گفت: دکتر مرتضی محسنی استاد مسلم و پدر حقوق کیفری ایران نیز در جلد دوم کتاب حقوق جزای عمومی نوشته است: «بین جرایم آنی و مستمر، دسته دیگری از جرایم وجود دارد که از برخی جهات به جرایم آنی و از برخی جهات دیگر به جرایم مستمر شبیه‌اند. دانشمندان این دسته از جرایم را «جرایم ادامه یافته» یا جرایم «استمرار یافته» نامیده‌اند. اصولا باید متذکر شد که آنچه می‌تواند طبع قضایی جرم را از جهت‌ آنی یا مستمر بودن تعیین کند همان لحظاتی است که قصد مجرمانه شروع و خاتمه می‌یابد. هرگاه این لحظات کوتاه باشد جرم از نظر مدت ارتکاب آنی است ولو آن که آثار و نتایج آن مدتی به طول انجامد. بنابراین چون در جرایم ادامه یافته، مدت تحقق و وقوع جرم طولانی نیست، باید صرف نظر از نتایج حاصله، این قبیل جرائم را از نظر آثار حقوقی جزء جرایم آنی محسوب کرد.

وی اظهار کرد: با جمع بندی این مطالب مشخص می شود جرم تا زمانی استمرار دارد که ارکان مادی و معنوی آن وجود داشته باشند و با انتفای این دو رکن ولو آنکه‌ آثار آن قابل مشاهده باشد، جرم خاتمه یافته تلقی و مرور زمان از تاریخ خاتمه آغاز و محاسبه می‌شود.

ایرنا