صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران مورخ پنج شنبه ۲۵ دی ماه ۹۹