تلاش برای آسیب رساندن به استقلال کانون وکلا

از دکتر محمود کاشانی استاد دانشگاه شهید بهشتی و وکیل دادگستری

یادداشتی در مورد رای اخیر منتشره در برخی رسانه ها در مورد الزام دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری به اعلام جرم علیه کانون های وکلای دادگستری