نشست مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان بمنظور شنیدن گزارش عملکرد شش ماهه نخست هیات مدیره " دوره دهم '' و بررسی راهکارهای مقابله با هجمه های اخیر علیه کانون‌های وکلا

از همكاران ارجمند دعوت میشود بمنظور شنیدن گزارش عملکرد شش ماهه نخست هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان ( دوره دهم )و بررسی راهکارهای مقابله با هجمه های اخیر علیه کانون‌های وکلا و نیز گفتگو،  تبادل نظر و ارائه پیشنهادات خود ، روز پنجشنبه مورخ 1398/07/18 ساعت 16 الی 18 در نشانی  رشت، بلوار شهید انصاری، سالن همایش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان حضور بهم رسانند.

شایان ذکر است همزمان با این مراسم از خبرنامه روابط عمومی کانون با عنوان (( رویداد)) رونمایی خواهد شد.

((هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان ))