✅ تخصیص و واریز مبلغ ۲۰/۳۵۰/۰۰ تومان کمک مالی جناب دکتر حمید اخوین و خیّرین همراه ایشان مقیم خارج از کشور بمنظور تهیه اقلام درمانی و بهداشتی مورد نیاز بیماران کرونایی استان گیلان

بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قراربه گزارش روابط عمومی  کانون وکلای دادگستری گیلان، پیرو فراخوان ستاد بحران کانون،  جناب دکتر حمید اخوین و خیّرین همراه ایشان مقیم  خارج از کشور مبلغ ۲۰/۳۵۰/۰۰۰ تومان کمک مالی  بمنظور تهیه اقلام درمانی و بهداشتی مورد نیاز بیماران کرونایی استان گیلان، تخصیص و وجه آن به شماره حساب بانکی اعلامی واریز گردید.