اطلاعیه

به آگاهی همکاران محترم میرسد : نظر به اینکه همکار محترم جناب وکیل حسین سهرابی فر  پزشک متخصص میباشند، آمادگی خود را جهت ارائه مشاوره تلفنی رایگان به همکاران محترم در موارد ابتلای احتمالی به بیماری کرونا اعلام نموده اند لذا شماره تلفن همراه09111372825 تعرفه می‌گردد.