پیام نوروزی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان

تاریخ پر قصه و غصه ایران ما، به رغم همه تلخی‌ها، تاریکی‌ها و نشیب‌ها که بیش از هرچیز محصول نبود "به زمامداری" است، در بردارنده اسطوره‌ها ومناسکیست که مردمان سخت کوش و آینده بین این سرزمین، با باور و عمل به آنها، امید و زندگی را در تار وپود حیات اجتماعی گسترانده‌اند. تازگی، امید، نور و روشنایی اعیاد و مناسک ایرانی، راهبر و راهنمای مردمان این کهن بوم در برخاستن ققنوس‌وار از آتش درد و رنج است. درد و رنج ناشی از بیماری کرونا و از دست دادن بسیاری از سرمایه‌های انسانی جامعه و برخی از همکاران ارجمند جامعه وکالت در سال ۹۸، قابل جبران نیست. کانون وکلای دادگستری گیلان تلاش نمود با تشکیل ستاد بحران به سهم اندک، خود را در کاهش آلام هموطنان شریک نماید. ناگفته پیداست که گذر از این درد، همت و اراده همگانی می‌طلبد. عشق وامید به زندگی در رستاخیز طبیعت (نوروز)، ممد اراده در  فتح هر قله و پیروزی در هر نبردیست.

با تبریک سال جدید و با امید به جریان وسیلان شادی، روشنایی و امید در لحظه لحظه  زندگیمان