گزارش عملکرد ستاد بحران کرونا کانون وکلای دادگستری گیلان/ بخش دوم

مجموع مبالغ واریزی وکلای خیّر و خیّرین غیر وکیل  و‌ سایر نهادهای مدنی تا روز یکشنبه مورخ  دوم فروردین ماه ۱۳۹۹،  بالغ بر ۱۵۸/۲۷۵/۰۰۰تومان  گردید.

 از این مبلغ  ، حدود  57,825,000 تومان طبق نظر فنی کارشناس تجهیزات پزشکی و نیاز سنجی بعمل آمده، صرف خرید و هزینه کرد جهت توزیع اقلام ضروری بیمارستان رازی رشت شد که طی صورتجلسه ای تحویل مدیران محترم آن گردید.
سپس ستاد بحران کانون، در راستای رفع حداقل نیاز  نه بیمارستان استان در چارچوب وجوه باقیمانده،  اقدام به نیازسنجی  نمود و در جهت تهیه اقلام مورد نیاز از طریق همراهی و پیگیری های همکار محترم جناب آقای محمد شیوایی ( از وکلای متبوع کانون وکلای دادگستری مرکز)  نسبت به  سفارش، تامین و خرید اقلام مورد نیاز و هزینه کرد توزیع آنها مجموعاً به مبلغ۹/۰۵۲/۰۰۰ تومان  اقدامات لازم را مبذول داشت که تصاویر پیوست میباشد.
اقلام خریداری شده در تاریخ ۹۹/۱/۱ به استان گیلان واصل و بموجب تصمیم ستاد مقرر شد به نسبت مساوی بین بیمارستان‌های نه گانه ( لاهیجان،  لنگرود،  رودسر،  فومن،  ماسال، صومعه سرا،  انزلی،  تالش و آستارا ) تسهیم و توزیع گردد.

در  روز ( ۹۹/۰۱/۰۲) آقایان سیدعلی مصلحی،  حسن صدر ممتاز و بابک عبدالصمدی موقر از اعضای ستاد بحران کرونا کانون وکلای دادگستری گیلان جهت توزیع اقلام پزشکی به بیمارستانهای لاهیجان، لنگرود، رودسر ، فومن، صومعه سرا و ماسال مراجعت و کالاهای تهیه شده تحویل مسئول انبار و مدیر بیمارستانها گردید. رسیدهای تحویل کالاهای پزشکی  در قالب  گزارش تصویری از اقدامات صورتگرفته به پیوست ذیل گزارش حاضر تقدیم است .
حصه بیمارستانهای بندر انزلی، تالش و آستارا در تاریخ ۹۹/۰۱/۰۳ تحویل مسئولین انبار گردید که رسیدهای مربوطه  نیز پیوست میباشد.

تعداد  ۲۰۰ عدد ماسک اهدایی از طرف گروه سفیران انسان دوستی نیز مابین بیمارستان‌ها تقسیم شد.


شایان ذکر است باقیمانده مبلغ  ۹/۰۵۲/۰۰ تومان نیز  برابر مصوبه ستاد بحران کانون مقرر شد صرف خرید و توزیع لباس محافظ و عایق برای کارگران آرامستان باغ رضوان رشت که به امر تدفین و تکفین اموات ناشی از ویروس کرونا مبادرت مینمایند ، گردد.


کانون وکلای دادگستری گیلان مراتب تشکر و قدردانی خود را نسبت به اقدامات حمایتی و خداپسندانه وکلای  خیر،  خیرین غیر وکیل و سایر نهادهای مدنی  مجدداً اعلام و ابلاغ مینماید.

 

 

a24
a23
a22
a21
a20
a19
a18
a17
a16
a15