اولین جلسه کمیسیون ارزیابی شکایات انتظامی و تخلفات و سازش با حضور اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد


به منظور بررسی شکایات انتظامی علیه همکاران وکیل واظهارنظر پیرامون درستی یا نادرستی شکایت انتظامی (جهت گزارش به هیات مدیره) و در فرض ورود شکایت، تلاش برسازش و حصول تفاهم وترمیم رابطه وکالت بین وکیل وموکل به موجب تصمیم هیات مدیره، «کمیسیون ارزیابی شکایات انتظامی و تخلفات و سازش» تشکیل واعضای این کمیسیون مرکب از آقایان وحید پایه پره، حجت سهیلی، غلامرضا رمضانی، محمد علوی پرست و خانم رقیه حسین پور تعیین شدند.جلسه معارفه هیات مدیره با اعضای کمیسیون در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ با تأکید بر تدوین شیوه نامه و تلاش برسازش درمحل کانون وکلا برگزار شد.