نماینده جدید کانون وکلای دادگستری گیلان در شورای اجرایی اسکودا انتخاب شد

بموجب شصت و چهارمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان مورخ 1/2/99درخواست آقای دکتر محمدرضا نظری نژاد مثبوت به شمارۀ 1221/ص/99 مورخ 1/2/99 مبنی بر استعفاء از نمایندگی کانون وکلای دادگستری گیلان در شورای اجرایی اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری گیلان مطرح و با عنایت به دلایل مذکور در متن نامه با استعفای نامبرده موافقت گردید. در ضمن آقای علیرضا امانی به عنوان نماینده کانون در شورای اجرایی انتخاب گردید.

 


(( روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان))