آقایان سید حسن سجادی و علیرضا امانی بعنوان اعضای جدید کمیته زمین و ساختمان کانون تعیین شدند

جهت تقویت کمیته «زمین و ساختمان» برای تسریع در پیشرفت بهتر پروژه ساختمان کانون، بموجب شصت و پنجمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۹۹/۲/۷ آقایان سید حسن سجادی و علیرضا امانی به‌عنوان اعضای جدید کمیته زمین و ساختمان انتخاب گردیدند.

(( روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان))