آقایان اسفندیار سلمان و امیرعباس نعیمی به‌عنوان دادیار انتظامی دادسرای کانون انتخاب شدند

با توجه به حجم پرونده‌های ورودی دادسرا و احساس کمبود به‌جهت تعداد دادیاران و نیاز به افراد جدید، بموجب شصت و پنجمین جلسه هیات مدیره مورخ ۹۹/۲/۷ آقایان اسفندیار سلمان و امیرعباس نعیمی به‌عنوان دادیار انتظامی دادسرای کانون انتخاب شدند.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان