پیرو اعتراض کانون وکلای دادگستری گیلان؛ رأی صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری رشت در دیوان عدالت اداری شکسته شد

به گزارش روابط عمومی کانون، در پی تشکیل پرونده تخلفاتی برای ساختمان در حال احداث کانون وکلای دادگستری گیلان در کمیسیون ماده صد شهرداری رشت  که با تجاری تلقی نمودن بخشی از ساختمان احداثی، منجر به صدور رأی از ناحیه این کمیسیون بر محکومیت کانون به پرداخت جریمه سنگین شده بود با اعتراض کانون در قالب دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری،  رأی معترض عنه نقض و شکسته شد. استدلال دیوان عدالت اداری در نقض رأی، آن است که کانون وکلای دادگستری نهادی تجاری نیست و فعالیت وکلا هم تجاری محسوب نمی‌گردد از این رو تعیین جریمه به لحاظ کاربری-تجاری را مواجه با اشکال دانسته است.
شایان ذکر است  در رأی صادره از کمیسیون ماده صد ، بیش از یک میلیارد و یکصد میلیون تومان جریمه تحمیل شده به کانون ناظر به تجاری قلمداد کردن فعالیت کانون بود که انتظار دارد با طرح موضوع در کمیسیون و کاهش قابل‌ توجه میزان جریمه فراهم گردد.

 

New category

pdf

9910100903805330(1)

Size: 101.73 KB
Hits : 8
Date added: 1399-08-26