تعیین زمان و مکان برگزاری انتخابات یازدهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان

تعیین زمان و مکان برگزاری انتخابات یازدهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گبلان، هیأت نظارت بر یازدهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان زمان، مکان و دیگر شرایط برگزاری این انتخابات را تعیین کرد.

                                    صورت‌جلسه مورخ 6/11/1399

هیأت نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان

جلسه هیأت‌ نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان رأس ساعت  13 روز دوشنبه مورخ 6/11/1399در محل کانون تشکیل گردید. با توجه به نامه شماره  5/600/15161/9000 مورخ 6/11/1399 ریاست محترم شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر تأیید صلاحیت 17 نفر از داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره به‌شرح زیر:

 

1.محمدرضا اعزازی                6.امیر تقی‌پور                     11.عباس سلمانپور                    16.محمدرضا نظری‌نژاد

2.علیرضا امانی                      7.محمدرضا ثقتی                 12.سید علی عباس‌نیای زارع         17.داود وکیل‌پور

3.وحید پایه پره                    8.قربان جوان مجرد              13.حسن صدر ممتاز

4.شراره پوررجبی                   9.جعفر دوستی‌زاد                14.محمدعلی کریمی‌پور

5.محمود پورعسکری              10.اسفندیار سلمان                15.سید محمودعلی لقمان

 

مقرر گردید:

1.آگهی انتخابات در روزنامه محلی «نسیم» منتشر گردد.

2.انتخابات از ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 14/12/99 لغایت ساعت 15 در سالن پشتیبانی پروازهای خارجی فرودگاه رشت به نشانی رشت، بلوار ولی‌عصر (عج)، ابتدای جاده انزلی، فرودگاه سردار جنگل رشت، برگزار می‌گردد. به تشخیص هیأت نظارت مدت انتخابات حداکثر به مدت 2 ساعت قابل تمدید خواهد بود.

3.هر یک از رأی‌دهندگان واجد شرایط که فاقد محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا باشند و در حال تعلیق از وکالت نباشند می‌توانند حداکثر به 8 نفر از داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره رأی بدهند. بدیهی است اسامی مازاد بر 8 نفر باطل بوده و قرائت نمی‌شود. ضمنا نام و نام خانوادگی وکلای محترم می‌بایست به طور دقیق توسط انتخاب کنندگان ذکر شود. در صورت درج اسامی مشابه یا مخدوش این اسامی حذف خواهد شد.

4.هر یک از رأی‌دهندگان می‌توانند به نمایندگی از یک نفر از همکاران در جلسه هیأت عمومی حاضر شود و با ارائه نمایندگی کتبی از سوی همکار با در دست داشتن پروانه وکالت معتبر تمدیدشده ایشان نسبت به رأی دادن مبادرت نماید.

 

هیأت نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره

 هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان