اعضای دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری گیلان تعیین شدند

*افزایش تعداد شعب دادگاه انتظامی کانون

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، با افزایش تعداد شعب دادگاه انتظامی کانون از ۲ شعبه به ۳ شعبه، به جهت کثرت پرونده‌های ورودی و تسریع در رسیدگی، از سوی هیأت مدیره موافقت و افراد ذیل به عنوان عضو شعب دادگاه انتظامی کانون انتخاب گردیدند:

شعبه ۱: آقایان محمدرضا اسدی، حمید خلیلی و امیر تقی‌پور

شعبه ۲: آقایان بهمن رمضانی، صفت‌الله اصغرپور و محمد حاجی حاجت

شعبه ۳: آقایان ناصر اصغری، حجت سهیلی و بابک عبدالصمدی

گفتنی‌ است خانم مستانه طوفانی به عنوان مدیر دفتر شعبه اول، آقای علی فضل پور تبریزی به عنوان مدیر دفتر شعبه دوم و خانم نسرین آقایی کومله به عنوان مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون تعیین و انتخاب شدند.