دادستان انتظامی و اعضای دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری گیلان تعیین شدند

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان؛ وکیل کاوه امیررضوانی به عنوان دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری گیلان انتخاب و آقایان سید علی مصلحی، امیر عباس نعیمی، محمد رسولی، جعفر دوستی‌زاد، محمد امانی و خانم‌ها مهشید جوادزاده صابر، فتانه رمضانی و طاهره رحمانی به عنوان دادیاران انتظامی تعیین گردیدند.

گفتنی است آقای سید مازیار کیافر و خانم ها آزاده احمدی پناه، مریم درخشان سقاواز و ریحانه فدایی به عنوان مدیران دفاتر دادسرای انتظامی کانون تعیین و انتخاب گردیدند.