انتشار شماره چهارم ماهنامه حقوقی وکلا

جهت دریافت نسخه الکترونیک این شماره ازماهنامه بروی لینک زیر کلیک نمایید:

http://vokalamag.ir/wp-content/uploads/2019/09/GRADE4.pdf